Indbrudssikring

Indbrudssikring

Som bekendt har vi et stort problem med indbrud i Danmark. Antallet af indbrud ligger meget højt, faktisk så højt, at vi kun er slået af Grækenland, hvis vi kun kigger på EU landene. Du kan selv gøre en masse ting for, at indbrudstyven fravælger netop din bolig. Hvis du vil mindske risikoen for indbrud, skal du finde boligens svage punkter og sikre dem først. Du kan finde indbrudssikring, under her, eller læse mere om indbrudsikring, længere nede på siden.

UdbyderNavnProduktKøb her!
TjenestetorvetTilbud på alarmer til boligen! Hent tilbud!
G4S

G4S tyverialarmTyverialarm! Køb her!
GjensidigeFind husforsikring mod tyveri! Eller få et check på din nuværende husforsikringSe her!
Boligalarmer.dkKøb alarmer!Køb her!

Husets beliggenhed – Har beliggenhed en sammenhæng med indbrud?

Det værste der kan ske for en indbrudstyv er, at blive opdaget. Derfor udvælger indbrudstyven ofte boliger, hvor der er mindst chance for at blive taget på fersk gerning, og hvor man let kan slippe væk. Derfor er nogle boliger mere udsatte for indbrud end andre på grund af deres beliggenhed. Det har også en betydning, hvor i landet boligen er placeret, da nogle byer og landsdele er oftere plaget af indbrud end andre.

Boligens beliggenhed kan også have en betydning for typen af indbrud. Dette har ofte noget at gøre med, hvordan indbrudstyven vælger at trænge ind i boligen.

Boliger på landet

Huse der ligger afsides og ugeneret langt ude på landet, er oplagte mål for en indbrudstyv. Dette skyldes, at der er langt til naboerne, og indbrudstyven kan derfor arbejde ugeneret. Det har ingen betydning om indbrudstyven larmer lidt, og tyven kan derfor hurtigt trænge ind i boligen ved at smadre en rude. Derudover er der ofte mange flugtveje.

Boliger i villakvarterer

I villakvarterer er der en større chance for at blive opdaget af naboer og forbipasserende. Dette fraholder dog ikke de fleste indbrudstyve for at begå indbrud. Ofte observerer indbrudstyven den udvalgte bolig i et stykke tid, så han ved hvornår boligen er tom. Derudover benytter indbrudstyven en metode til at trænge ind i boligen, som ikke skaber så meget larm. På den måde undgår han at tiltrække opmærksomhed. I villaområder er det meget benyttet blandt indbrudstyve at fjerne glaslisterne, for derefter at afmontere vinduesglasset. En anden populær metode er underboring af vinduer.

Boligens svage punkter – Her kommer indbrudstyven ind!

Når det handler om indbrudssikring, er det vigtigt at finde boligens svage punkter. Dette kan du gøre ved, at tænke som en indbrudstyv. Find en dag hvor du har tid til at bruge et par timer på at tænke over, hvordan du kan optimere indbrudssikringen af din bolig, så den er bedst muligt sikret imod indbrud. Start med at gå en tur rundt om boligen og noter eventuelle svage punkter.

Boligens svage punkter er ofte:

 • Vinduer
 • Havedøre/terrassedøre
 • Hoveddøre
 • Altandøre
 • Garage/udhuse

Vinduer

Flere statistikker viser, at indbrudstyven ofte bryder ind igennem et vindue. Vinduer kan være svære at indbrudssikre, men det betaler sig, at optimere indbrudssikring af boligens vinduer. En indbrudstyv vil ofte komme ind igennem et vindue på en af følgende måder:

 • Vinduesglasset smadres og tyven kan række hånden ind og åbne vinduet.
 • Underboring af vinduet.
 • Vinduet brækkes op med værktøj.
 • Glaslister afmonteres og vinduesglasset fjernes.

Sikring af vinduesglas

De fleste indbrudstyve fravælger den første løsning med at smadre vinduet, da det larmer meget. Placering af boligen har dog en stor betydning. Hvis boligen ligger langt fra naboer, betyder det ikke så meget for tyven, om det larmer. Det kan derfor være en god idé at udskifte vinduesglasset med sikringsglas eller sætte panserfilm på indersiden af glasset.

Sikring mod underboring

Vinduer er almindeligvis sikret med hasper eller greb som gør, at vinduet ikke kan åbnes udefra. Underboring sker ofte ved at indbrudstyven benytter et lille håndbor, der ikke larmer. Han borer et hul under hasperne eller grebet for derefter, at føre et stykke ståltråd ind gennem hullet, som han benytter til at gribe fast om grebet eller hasperne. På denne måde kan vinduet åbnes. Dette kan nemt forhindres ved at skifte almindelige greb ud med aflåselige greb. Grebene låses indefra med en nøgle eller kode. En anden fordel ved disse greb er, at tyven ikke kan benytte vinduerne som flugtvej, hvis indbrudstyven er kommet ind i boligen på anden vis.

Obs! Det er vigtigt at vinduerne ikke er låst, når der er nogen hjemme. Det skyldes at vinduerne skal kunne benyttes som flugtvej i tilfælde af brand!

Sikring af glaslister

Glaslisterne er ofte et meget svagt punkt, især på ældre vinduer. Dette skyldes at de er så svage, at indbrudstyven ikke engang behøver at fjerne skruerne for at afmontere glaslisterne. I stedet kan tyven benytte en skruetrækker til, at stikke den ind under glaslisterne og ”brække” listerne af. Det er en god idé at sikre alle glaslister både på vinduer og døre. Dette kan gøres ved hjælp af:

 • Træværk: Alt råddent træværk bør udskiftes, da det er nemt at bryde op.
 • Envejsskruer/sikringsskruer: Denne type af skruer gør, at indbrudstyven ikke kan afmontere skruerne og afmontere glaslisterne.
 • ”Lim” vinduesglasset fast: Dette kan blandt andet gøres ved, at du limer selve vinduesglasset fast i rammen langs siderne med silikone. Dette forhindrer at vinduesglasset kan afmonteres udefra. Det er dog vigtigt, at du ikke limer den lodrette underside fast, da det kan forhindre konstruktionen i, at blive drænet for vand og fugt. Det er en god idé at få råd og vejledning af en glarmester.

Sikring af vinduesrammer

Du kan sikre vinduesrammerne ved, at minimere størrelsen af sprækken mellem vindue og karm. Gammelt og råddent træ smuldrer nemt og bør derfor udskiftes. Vinduesrammerne kan også sikres med jernplader eller dækskinner.

Kældervinduer

Kældervinduer er meget udsatte og bør derfor også indbrudssikres. Dette kan nemt gøres ved hjælp af tremmer, barrer eller gitre.

Døre – Sådan sikrer du dine døre

Det bedste du kan gøre, når det kommer til indbrudssikring af døre er, at sikre alle døre lige godt. Indbrudstyven vil altid finde det svageste punkt, når han skal bryde ind. Alle ydredøre bør være i god og solid stand og sikret med en god lås.

Tyven vil ofte komme ind af døren på en af følgende måder:

 • Bore eller dirke låsen op.
 • Benytte et koben, eller et andet stykke værktøj til at bryde døren op.
 • Smadre ruden i døren.
 • Fjerne udvendige lister og afmonterer vinduet i døren.

Sikring af døre

Låsen på hoveddøren er meget vigtig. Det er en god idé at have en lås med dobbeltcylinder. Det betyder, at man skal bruge nøgle både udvendigt og indvendigt, for at låse og låse døren op. Dette gør, at tyvene ikke kan bruge hoveddøren som flugtvej, hvis det er lykkedes dem at trænge ind i boligen. Obs!: Indvendigt, bør nøglen altid sidde i låsen, når der er nogen hjemme. Det skyldes, at døren er en flugtvej, som skal kunne åbnes nemt i tilfælde af brand.

Det er vigtigt at du har en lås og nøgle med højt sikkerhedsniveau. Det betyder at det er sværere for tyven at bryde låsen op.

En god lås er karakteriseret ved:

 • De tilhørende nøgler kan ikke kopieres
 • En lås der har høj dirkesikkerhed.
 • Låsen skal have borebeskyttelse i cylinderhuset, så den ikke kan bores op.

Dobbeltlås

Det er en rigtig god idé at have dobbeltlås på sin hoveddør. Det tager betydelig længere tid, at bryde to låse op fremfor en. Dette er med til at stresse indbrudstiden.

Låsekasser

Det anbefales at du har monteret godkendte låsekasser på alle ydre døre. Det kan ses på låsekassens emballage, om den er godkendt. Der er forskellige krav der skal være opfyldt, for at en låsekasse kan godkendes. Dette gør, at det er vanskeligere at bryde ind.

Terrassedøre

Ruderne i terrassedørene bør sikres på samme måde, som beskrevet under vinduer. Derudover er det en god idé, at udskifte grebet med et greb med nøgle eller kode. På denne måde sikrer du terrassedøren mod at kunne åbnes, selvom ruden smadres eller at døren underbores. Samtidig kan tyven ikke benytte døren som flugtvej.

Obs!: Det er vigtigt, at døren ikke er låst, når der er nogen hjemme. Døren skal kunne benyttes som flugtvej i tilfælde af brand.

Kælderdøren

Kælderdøren er meget udsat og bør derfor sikres godt. Hvis kælderdøren er udstyret med et vindue, bør du sikre dette på samme måde som terrassedøren. Derudover kan du montere et gitter indvendigt foran kælderdørens vindue. Du kan med fordel montere barrer eller en jernbom, som er aflåst.

Sikring af udhuse og skure

Du kan sikre vinduer og døre på samme måde som du sikrer din bolig. Husk at låse alle haveredskaber og alt værktøj inde. På denne måde undgår du, at indbrudstyven har frit adgang til værktøj, som han kan benytte til at bryde ind i boligen.

Andre tiltag

Det er desværre ikke muligt at sikre sin bolig hundrede procent, men du kan nå langt med få tiltag. Hvis du følger rådene i denne artikel, er du godt på vej. Det handler om, at gøre det så vanskeligt som overhovedet muligt for tyven, at bryde ind. Hvis du ønsker, at gøre endnu mere for at sikre dit hjem, kan du gøre følgende:

 • Få monteret et alarmsystem i boligen
 • Installer videoovervågning i form af et ip kamera
 • Indføre nabohjælp i dit område
 • Mærk dit indbo med DNA-mærkning
 • Få udendørsbelysning med sensor
 • Lad huset se beboet ud

Vær den første til at kommentere på "Indbrudssikring"

Efterlad en kommentar

Din e-mail adresse vil ikke blive offentliggjort.

*